Mario Vrbančić

Mario Vrbančić  doktorirao je 2005. na komparativnoj književnosti i filmskim studijima Sveučilišta u Aucklandu. Objavio je veliki broj radova koji se bave filmom u širem kontekstu popularne kulture , kao i knjigu Lacanian Thing: the unrepresentable in postmodernism, popular culture and cinema (2011).

Objavio je roman, nekoliko dramskih tekstova i radio drama, te surađivao s više produkcijskih kuća, od Novog Zelanda, Australije do Ukrajine. Od 2010. surađuje s umjetničkom organizacijom Cirkus Triko Teatar, za koju osmišljava i režira dokumentarni film Kupica (2012.), kratki film Čovjek i Osmjeh (2012), Sudac (2011.) i kratki film Vremenski stroj (2011). Uhođenje je njegov prvi dugometražni igrani film.

Senka Božić

Senka Božić je 2004. doktorirala socio-kulturnu antropologiju na Sveučilištu u Aucklandu, Novi Zeland. Do sada je vodila tri visoko financirana međunarodna projekta o pitanju identiteta i vizualne kulture, te participirala kao istraživačica na četiri. Objavila je knjigu Tarara (Otago University Press) i čitav niz radova.

Primila je i brojne nagrade za svoj rad:  (2009) Honorable mention in the 2009 NCPH Book Award competition (USA), (2007) McArthur Award, The University of Melbourne,  (2005) Honorary position at the University of Auckland,  (2004) “The University of Auckland Best Doctoral Thesis Award”,  (2002) New Zealand Ministry of Culture Award, (2002) Royal Society of New Zealand, Skinner Award,  (1999) New Zealand Federation of University Women Award.

Od 2011. surađuje s producentskom kućom Cirkus Triko Teatar, te je kao producentica odgovorna za par kratkih igranih filmova (Čovjeki Osmjeh, Sudac, Vremenski stroj), za dugometražni dokumentarni film Kupica i dugometražni igrani film Uhođenje.