DULCINEA PUTUJE U BURSU

Na devetom Bursa International Balkan Countries Theater Festivalu gostuje  Zaboravi na Dulcineu- 22.ožujka 2022. u 20h. Vidimo se u Turskoj!

TRIKO CIRKUS TEATAR

OIB: 33733702301
IBAN: HR7924020061100612210

KONTAKT

099 4437007
099 6605695

trikocirkus@gmail.com
iva. peter@cirkusanti. hr

SJEDIŠTE

Cerjani 19
Gornji Trpuci
10253 Zagreb

STUDIO

Vlaška 92
10 000 Zagreb